Velkommen! Her finder du information om digital radio

Her kan du finde alt, hvad der er at vide om digital radio

Spørsmål og svar

Hvor kan jeg få svar på andre spørgsmål?

På www.dabradio.dk , hos din forhandler eller hos din antennemontør.

Hvilke fordele giver digital radio (DAB+) for lytteren?

Du kan modtage en lang række radiokanaler fra DR og kommercielle stationer. Mange af disse er nichekanaler, som du kun k...

Har vi virkelig brug for digital radio, når der allerede findes web-radio?

Radio vil kunne høres på mange forskellige platforme i fremtiden: som traditionel FM-radio, , på nettet, på mobiltelefon...

Hvad er fordelene for mig som forbruger af digital radio?

Digital radio giver flere stationer i hele Danmark. Det giver mulighed for mere valgfrihed for lytterne og nye mulighede...

Hvor mange kanaler kan udsendes i det digitale netværk?

Antallet af kanaler afhænger af antallet af tilgængelige frekvenser og hvor tæt man pakker kanalerne på én frekvens. Dig...

Se alle spørsmål og svar